Implantologia

Jedną z dynamiczniej rozwijających się dziedzin stomatologii jest implantologia.

 Sam implant to element imitujący korzeń zęba. Zbudowany jest z materiałów biozgodnych z tkanką kostną. Implanty przenoszą siły żucia na kości szczęk podobnie jak własne zęby, zapobiegając zanikom kości, a co za tym idzie zmianom kształtu twarzy.
Dzięki implantom możemy odtwarzać braki pojedynczych zębów, kilku zębów oraz braki całkowite.   Stanowią one podparcie dla koron, mostów lub protez ruchomych. Zaletą prac protetycznych na implantach jest estetyka, funkcjonalność i stabilność podczas gryzienia.

Integracja wszczepionych implantów z tkanką kostną uzależniona jest od typu, powierzchni oraz jakości implantów. W naszym centrum stosujemy jedynie implanty klasy premium. Pozwala to zaoferować naszym pacjentom przewidywalny i długotrwały efekt leczenia.

Na podstawie badania tomografii komputerowej przeprowadzany jest etap diagnostyki i planowania. Po nim następuje etap chirurgiczny, który przebiega według ściśle określonego protokołu zabiegowego. W przypadkach niedostatecznej ilości tkanki kostnej poprzedzony jest zabiegami regeneracyjnymi. Po wszczepieniu implantu następuje okres integracji z tkanką kostną oraz jego stabilizacja. Etap końcowy to ostateczne uzupełnienie protetyczne.

Należy pamiętać, że tak jak z zębami naturalnymi implanty również wymagają regularnych wizyt kontrolnych oraz dokładnej higieny jamy ustnej.

Umów się na wizytę
telefonicznie lub osobiście

przejdź do kontaktu
+48 601 450 844